Generelt:
 1. Man må ikke løbe indendørs.
 2. Hunde eller andre husdyr må ikke medbringes.
 3. Mindre børn ledsages af en voksen.
 4. Man må ikke medbringe tasker i udstillingsområdet (gælder også kameratasker og rygsække).
 5. Der må ikke ryges tobak eller e-cigaretter på Strandskolens område. Rygning skal forgå på parkeringspladsen ved hovedindgangen.
Konkurrenceregler:
 1. For at en klasse skal kunne bedømmes, skal der være mindst fire deltagere. Er der færre end fire deltagere, bliver modellerne flyttet til opsamlingsklassen.
 2. Modeller, der tidligere er blevet præmieret ved Aros-Open, må ikke opstille.
 3. Hvis modeller i klasse A1, B, C1, D, F, G, H præsenteres på baser/klodser/stativer, skal beskaffenheden være neutral, f.eks. en ensartet plade af træ, glas, plastik eller metal. Påmonterede medaljer, logoer, emblemer, enhedsmærker, klistermærker etc., som relaterer til modellen, er ok. Er materialet ikke neutralt, skal modellen stilles op i diorama-klassen. I tilfælde af uenighed afgør overdommeren placeringen.
Dommerinstruks
 1. Generelt
  • Læs modelbeskrivelsen ved modellen, hvis en sådan foreligger.
  • Dommerne i samme klasse bedes drøfte modellerne, da der kan være detaljer, man ikke selv bemærker; og to hoveder tænker som bekendt bedre end ét.
 2. Byggeteknisk
  • Vurder kvaliteten af modellens samlinger, symmetri og kvaliteten af arbejdet med fotoætsede dele. Ved god kvalitet forstår vi f.eks. jævne overgange og fravær af slibemærker.
 3. Bemaling
  • Vurder kvaliteten af det grundlæggende malerarbejde, den eventuelle patinering og påsætningen af decals. Ved god kvalitet forstår vi f.eks., at bemalingen er jævn, at patineringen ikke virker over- eller underdrevet, og at decals sidder korrekt og symmetrisk og er påsat uden ”silvering”.
 4. Sværhedsgrad
  • Dette bedømmes ud fra personlig erfaring og en vurdering af de anvendte teknikker, både byggeteknisk og i malearbejdet.
 5. Særligt for diorama
  • Vurder, om modellen står på eller i underlaget, om der er overensstemmelse i skalaen, om dioramaet fortæller en historie, og endelig om scenen ser naturlig ud: Har figurerne en naturlig positur, er helhedsindtrykket naturtro, og er historien, der afbilledes, tydelig?
 6. Særligt for Masterclass
  • Eksperter på det område, som en given model repræsenterer, dømmer på baggrund af den vedlagte dokumentation og deres viden om emnet. Udover det håndværksmæssige arbejde skal dommeren altså f.eks. vurdere og afgøre, hvorvidt detaljerne på et køretøj eller et kampflys våbenkonfiguration stemmer overens med dokumentationen.
 7. Pointgivning
  • Det er vigtigt, at alle felter på bedømmelseskortet udfyldes. Selv en 4., 5. eller 6. plads kan være afgørende for, hvilken model der vinder samlet set.
Klasser ved Aros-Open 2018:
A1:            Militærkøretøjer før 1946
A2:            Militærkøretøjer før 1946 på ikke-neutralt underlag
B:               Tyske militærkøretøjer før 1946
C1:             Militærkøretøjer fra 1946 og frem
C2:             Militærkøretøjer fra 1946 og frem på ikke-neutralt underlag
D:               Militærkøretøjer i 1/72
E:               Militært diorama
F:               Fly i 1:72 eller mindre
G:              Fly i 1/48
H:               Fly i 1/35 eller større
J:                Fly i diorama
K1:             Figurer
K2:             Figurer i vignetter
K3:             Figurer i diorama
L:                Personbiler
M:             Lastbiler
N:              Skibe
O:              Junior
P:               Opsamling (uden for kategori)
Q:              Sci-fi/fantasi
R:               Warhammer
S:               Masterclass. (Her bedømmes modellen ikke alene ud fra det byggetekniske. Den skal dokumenteres, og bedømmelsen omfatter også den vedlagte dokumentation. Dokumentationen må maksimalt være i A4-format, uanset sideantal).
T:               Danske Militære Køretøjer, alle skalaer
U:              Danske Militære Fly, alle skalaer
Alle deltagere modtager en stemmeseddel, hvor de kan notere nummeret på deres foretrukne model. Den model, der får flest stemmer, kåres som "Deltagernes favorit".
Med venlig hilsen
Århus modelbyggeklub