Regler

Generelt

 1. Man må ikke løbe indendørs.
 2. Hunde eller andre husdyr må ikke medbringes.
 3. Mindre børn ledsages af en voksen.
 4. Man må ikke medbringe tasker i udstillingsområdet (gælder også kameratasker og rygsække).
 5. Der må ikke ryges tobak eller e-cigaretter på Strandskolens område. Rygning skal forgå på parkeringspladsen ved hovedindgangen.

Konkurrenceregler

 1. For at en klasse skal kunne bedømmes, skal der være mindst fire deltagere. Er der færre end fire deltagere, bliver modellerne flyttet til opsamlingsklassen.
 2. Modeller, der tidligere er blevet præmieret ved Aros-Open, må ikke opstille.
 3. Hvis modeller i klasse A1, B, C, D, F, G, H præsenteres på baser/klodser/stativer, skal beskaffenheden være neutral, f.eks. en ensartet plade af træ, glas, plastik eller metal. Påmonterede medaljer, logoer, emblemer, enhedsmærker, klistermærker etc., som relaterer til modellen, er ok. Er materialet ikke neutralt, skal modellen stilles op i diorama-klassen, eller den tilhørende klasse med ikke neutralt underlag (F1, G1, H1). I tilfælde af uenighed afgør overdommeren placeringen.
 4. “AROS forbeholder sig ret til at afvise modeller fra konkurrencen som vi mener strider imod den ånd som AROS afholdes under”

Dommerinstruks

 1. Generelt
  • Læs modelbeskrivelsen ved modellen, hvis en sådan foreligger.
  • Dommerne i samme klasse bedes drøfte modellerne, da der kan være detaljer, man ikke selv bemærker; og to hoveder tænker som bekendt bedre end ét.
 2. Byggeteknisk
  • Vurder kvaliteten af modellens samlinger, symmetri og kvaliteten af arbejdet med fotoætsede dele. Ved god kvalitet forstår vi f.eks. jævne overgange og fravær af slibemærker.
 3. Bemaling
  • Vurder kvaliteten af det grundlæggende malerarbejde, den eventuelle patinering og påsætningen af decals. Ved god kvalitet forstår vi f.eks., at bemalingen er jævn, at patineringen ikke virker over- eller underdrevet, og at decals sidder korrekt og symmetrisk og er påsat uden ”silvering”.
 4. Sværhedsgrad
  • Dette bedømmes ud fra personlig erfaring og en vurdering af de anvendte teknikker, både byggeteknisk og i malearbejdet.
 5. Særligt for diorama
  • Vurder, om modellen står på eller i underlaget, om der er overensstemmelse i skalaen, om dioramaet fortæller en historie, og endelig om scenen ser naturlig ud: Har figurerne en naturlig positur, er helhedsindtrykket naturtro, og er historien, der afbilledes, tydelig?
 6. Særligt for Masterclass
  • Masterclass er en klasse hvor modelbyggeren har mulighed for at dokumentere sin model og dermed få den bedømt på hvor tæt han er kommet på sin dokumentation. Modelbyggeren bestemmer så at sige selv hvilket grundlag han vil bedømmes på. Masterclass er den eneste klasse, udover eventuelle special klasser, hvor modellerne delvis bedømmes på autenticitet. Dokumentationen må max fylde 1 stk A4 side, man må gerne lægge flere sider ovenpå hinanden.

   I Masterclass starter dommerne med at bedømme om der er overensstemmelse imellem den vedlagte dokumentation og den udstillede model, kun de modeller der opfylder dette, går videre til yderlig bedømmelse. Til den yderlige bedømmelse bruger dommerne de samme bedømmelses måde som de andre klasser i ArosOpen.

 7. Pointgivning
  • Det er vigtigt, at alle felter på bedømmelses kortet udfyldes. Selv en 4., 5. eller 6. plads kan være afgørende for, hvilken model der vinder samlet set.

Klasser ved 
ArosOpen 2019

A: Militære køretøjer fra før 1946

B: Militære køretøjer fra før 1946 – Tyske

C: Militære køretøjer fra 1946 og frem

D: Militære køretøjer i 1/72 og 1/48

E: Militær diorama

F: Fly 1:72 eller mindre

F1: Fly 1:72 eller mindre på ikke neutralt underlag

G: Fly 1/48

G1: Fly 1/48 på ikke neutralt underlag

H: Fly i 1/35 eller større

H1: Fly i 1/35 eller større på ikke neutralt underlag

J: Civile fly alle scala

K: Fly i diorama

L1: Figurer

L2: Figurer på vignetter

L3: Figurer i diorama

M: Personbiler

N: Lastbiler

O: Skibe

P: Junior

Q: Uden for kategor/Opsamling

R: Fantasi/Sci-fi

S: Warhammer

T: Master Class  (Modellen bedømmes ikke udelukkende ud fra det byggetekniske. Modellen skal dokumenteres og bedømmelsen er også ud fra den vedlagte          dokumentation. Dokumentationen må maksimalt fylde A4 størrelse, uanset sideantal.)


U: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kenneth Østergaard & Brian Brodersen

V: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark